Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja Fasade

Što je ETICS – sustav za vanjsku toplinsku izolaciju?

Česta pitanja Fasade

Zakon o prostornom uređenju i gradnji određuje da je jedan od bitnih zahtjeva za građevinu ušteda energije i toplinska zaštita.

pročitaj više

Zašto je važno kupiti atestirani sustav?

Česta pitanja Fasade

Atestirani sustav znači primjenu svih međusobno kompatibilnih komponenti, što jamči trajnost i sigurnost u ekspolataciji. Investitor je samim tim siguran,

pročitaj više

Koja minimalna debljina zrna je preporučljiva? Zašto?

Česta pitanja Fasade

Uvijek je preporučljiva što veća granulacija završnog sloja, jer je samim tim debljina sloja veća, a time zaštita bolja. No,

pročitaj više

Što kad je istekao je rok trajanja kod završne žbuke?

Česta pitanja Fasade

Ostalo nam je nekoliko kanti dekorativne boje ili žbuke, kako možemo provjeriti je li možda još upotrebljiva iako je službeni

pročitaj više

Što znači HBW?

Česta pitanja Fasade

HBW je numerička oznaka koja označava refleksiju, odnosno apsorpciju svijetlosti pojedine nijanse. Nijansa može imati 100%-tnu apsorpciju (crna) UV zračenja pri

pročitaj više

Koja je razlika između lameliranih ploča i klasičnih ploča od mineralne vune?

Česta pitanja Fasade

Osnovna razlika između lamela i običnih ploča od mineralne vune je orijentacija vlakana u ploči. Vlakna su kod lameliranih ploča

pročitaj više

Koja je razlika između silikatnog i akrilatnog završnog sloja?

Česta pitanja Fasade

Razlika između silikatnog i akrilatnog završnog sloja je u vezivu koje je osnovna komponenta svakog materijala. Ova razlika se reflektira

pročitaj više

Da li je potrebno pričvršćivanje pričvrsnicama termoizolacijskih ploča?

Česta pitanja Fasade

U Hrvatskoj ne postoji definirana granična visina objekta, nakon koje je pričvršćivanje obavezno. Kod podloga od betona, porobetona i postojećih

pročitaj više

Koji fasadni sustav izabrati i koja je preporučena debljina izolacije?

Česta pitanja Fasade

U Hrvatskoj propisana regulativa nalaže za one regije koje imaju prosječnu srednju minimalnu temperaturu najhladnijeg mjeseca manju od 3°C – u=

pročitaj više