Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja Fasade

Da li je potrebno pričvršćivanje pričvrsnicama termoizolacijskih ploča?

U Hrvatskoj ne postoji definirana granična visina objekta, nakon koje je pričvršćivanje obavezno. Kod podloga od betona, porobetona i postojećih starih žbuka pričvršćivanje je obavezno. Proizvođač kamene vune zahtjeva pričvršćivanje nakon 20 m visine.

Važno je znati da pričvrsnica štiti ploču od sile vjetra, a kod postavljanja mora uvijek prolaziti kroz ljepilo, da bi imala učinkovitost. Zato je važno poštivati obaveznu shemu za lijepljenje ploča i potom postavljanja pričvrsnica.

Izbor pričvrsnice valja izvršiti prema podlozi i vrsti ploče, pa njenu dužinu potom izračunati prema obaveznoj dubini sidrenja (koja nije ista za svaku pričvrsnicu, a kreće se od 2,5 do 5 cm, i duže za specijalne podloge).

Preporuka je da se pričvrsnice uvijek postavljaju, a osobito da se koriste u sustavu sa rondelom, kada se postiže homogena izolacija po cijeloj površini.