Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja Fasade

Koja minimalna debljina zrna je preporučljiva? Zašto?

Uvijek je preporučljiva što veća granulacija završnog sloja, jer je samim tim debljina sloja veća, a time zaštita bolja. No, najmanja moguća granulacija koju je obavezno primijeniti je 1,5 mm.