Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja Fasade

Što znači HBW?

HBW je numerička oznaka koja označava refleksiju, odnosno apsorpciju svijetlosti pojedine nijanse. Nijansa može imati 100%-tnu apsorpciju (crna) UV zračenja pri čemu je refleksija 0%. Kod bijele boje je refleksija 100%-tna, a apsorpcija je 0%. Sve ostale nijanse nalaze se između ove dvije vrijednosti (0 i 100). Što je HBW vrijednost manja nijansa je tamnija, odnosno apsorpcija svijetlosti je veća i obrnuto. Kod odabira boje završnog sloja za primjenu u ETICS sustavima obvezno je izabrati nijansu vrijednosti HBW ˃25.