Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja Ytong

Kako se objekti izgrađeni YTONG materijalom ponašaju u slučaju potresa?

Objekti izgrađeni Ytong materijalom zbog odličnih protupotresnih svojstava Ytong elemenata otporniji su na potresne sile u odnosu na objekte izgrađene klasičnim materijalima. Objekti građeni YTtong materijalom u sustavu horizontalnih i vertikalnih armirano betonskih serklaža znatno se manje oštećuju u potresu od zgrada zidanih šupljom blok opekom, jer Ytong jednako preuzima horizontalnu potresnu silu, kao i vertikalno opterećenje. Mala težina objekata izgrađenih od Ytong materijala (cca 500 kg/m3) rezultira manjom trešnjom odnosno manjom amplitudom njihanja. Pored svega, Ytong posjeduje duktilna tj. elastična svojstva materijala, što sve povećava otpornost zgrada na oštećenja u potresnim uvjetima. 
Dobra otpornost Ytong zidane konstrukcije proizlazi iz karakteristike Ytong materijala da je relativno lagan građevinski materijal, sa zadovoljavajućom tlačnom i vlačnom čvrstoćom.