Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja Ytong

Kakva je požarna otpornost YTONG materijala?

Ytong je u potpunosti negoriv, a jedan od najotpornijih građevinskih materijala na požar, svakako najotporniji materijal na požar za izvedbu zidanih konstrukcija. Daleko je otporniji i od opeke i od armiranog betona. Neožbukani pregradni zid od Ytong ploča debljine svega 10 cm, ima atest na požarnu otpornost od 120 minuta. Kao protupožarna dilatacija u objektima, koristi se zidni blok debljine 25 cm.