Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja Ytong

Kolike se uštede ostvaruju gradnjom YTONG sustavom?

Treba razlikovati troškove u izgradnji i troškove u održavanju građevine. Cijena izgradnje konstrukcije jednostavnijih građevina, neovisno o vrsti materijala za zidanje, kreće se oko 30%, a cijena samog materijala za zidanje, oko 10% od cijene potpuno završene građevine. Iz toga je evidentno da uštede na odabiru materijala za zidanje nisu velike. Korištenjem jeftinijh materijala za izgradnju zidova (npr. energetski manje učinkovitih opeka) donijet će u izgradnji zanemarive uštede, u odnosu na povećane troškove grijanja odnosno  hlađenja građevine u cijelom periodu njenog korištenja. Na zidove izgrađene od jeftinih materijala, potrebno je dodati relativno skupu toplinsku izolaciju fasade („ETICS“, „DEMIT“ i slično), da bi se postigla propisana toplinska zaštita građevine. Financijska usporedba takve zidne kompozicije s jednoslojnim Ytong zidom (obrađenim gletanjem ili tankoslojnim žbukanjem) pokazuje da su cijene ili jednake ili je cijena Ytong zida čak i povoljnija. Dodatna je ušteda kod Ytong zidova u neto površini zgrade, jer su potrebne debljine zidova u Ytong sustavu gradnje – manje. Točnu vrijednost uštede teško je uopćeno iskazati jer ona ovisi o projektu i klimatskim uvjetima gdje se objekt gradi. Za grijanje ili hlađenje kuće izgrađene Ytong materijalom, potrebno je 2-3 puta manje energije. Razlog toj uštedi je izuzetna toplinska izolacija Ytong blokova. Ytong je istovremeno i građevinski i termoizolacijski materijal (koeficijent toplinske vodljivosti/lambda u suhom stanju=0,09 W/mK).
U kombinaciji s novim termoizolacijskim materijalom – Ytong Multiporom mineralnom pločom, Ytong zid ima daleko najbolje toplinske vrijednosti.