Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja

Kako se postavlja krovna folija?

Postupak postavljanja krovne folije je sljedeći:

 • krovna folija se može postavljati na rogove popunjene toplinskom izolacijom, na podaskano krovište ili na kosu betonsku ploču,
 • folija je crne boje koja smanjuje refleksiju svjetlosti i omogućuje lakše polaganje tijekom sunčanih dana,
 • folije se postavljaju horizontalno i to odozdo prema gore,
 • natpis mora biti okrenut prema gore,
 • folija se nategne preko rogova, a pričvršćuje se kontraletvama (čavlima) ili klamericom
 • folija se postavlja direktno na izolaciju,
 • preklop kod slaganja folija mora biti minimalno 10 cm, a maximalno 20 cm (ovisno o nagibu),
 • vrijeme pokrivanja je maximalno 3 mjeseca,
 • između folije i crijepa treba ostaviti zračni otvor i to minimalno 3 cm,
 • prozračivanje je moguće i pomoću crjepova odzračnika,
 • mjesta ulaska zraka u konstrukciju (na samoj strehi krova) zaštićuju se perforiranom trakom za provjetravanje koja sprječava ulazak ptica i ostalih nametnika u podkonstrukciju krova,
 • prozračivanje na sljemenu krova može se izvesti sistemom suhe ugradnje crjepova, sljemenjaka ili postavljanje crjepova odzračnika u drugom redu od sljemena krova,
 • po foliji se može hodati ako ispod nje postoji odgovarajuća podloga,
 • ljepljiva difuzna traka se koristi za lijepljenje i pričvršćivanje krovne folije na probojnim mjestima, u slučaju oštećenja folije, i lijepljenje preklopa folije,
 • na uvalama krova, folija ispod opšava, postavlja se kao dvostruka, a preklopi se lijepe difuznom samoljepljivom trakom,
 • samoljepljiva traka je obavezna za lijepljenje preklopa kada je nagib krova manji od 20º