Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja

Kako se proizvodi glineni crijep?

Tehnološki proces se sastoji od nekoliko ključnih faza:

Eksploatacija gline
 
Glina se iskapa nedaleko od tvornice u kojoj se obrađuje. Iskapanje se vrši specijalnim bagerima sa kontinuiranim radom tzv. bager kabličar. Glina se transportira do vanjske deponije kamionima damperima ili pomoću specijalnih kontinuiranih traka. Nakon odležavanja utovarivačima se dozira u specijalne sandučaste dodavače i kreće proces primarne prerade gline.

Primarna prerada gline

Primarna prerada gline počinje utovarom gline sa deponija u sandučaste dodavače. Dodavačima se doziraju različite vrste gline u određenom omjeru. Transportnim trakama glina se doprema u pročistače koji služe izdvajanju dijela nečistoća iz gline (kamen, metali, eventualno korijenje i sl.) te homogenizaciji mješavine. U pročistače se prema potrebi dodaje i voda  do potrebnog sadržaja za zadovoljavajuće oblikovanje.
Glina iz pročistača izlazi u obliku rezanaca promjera 0,5 cm i transportnim trakama se transportira na grubi mlin gdje se melje na veličinu zrna manju od 1 mm. Glina se potom transportira do još jednog mlina (fini mlin) gdje se razmak valjaka održava manjim od 0,5 mm. Nakon mljevenja glina se u miješalici dodatno homogenizira i korigira se vlažnost tako da pripremljena glina za proizvodnju ima što manje oscilacije u sastavu i sadržaju vode.

Bazensko odležavalište

Pripremljena sirovina za oblikovanje se skladišti u bazenskom odležavalištu. Zalihe u odležavalištu osiguravaju sirovinu ujednačene kvalitete bez obzira na vremenske prilike i uvjete na vanjskim deponijima gline. Bazensko skladište gline se gradi za 1 mjesec proizvodnje gdje se, u kontroliranim uvjetima djelovanjem mikroorganizama, otapanjem dijela fino mljevenih karbonata i ujednačavanjem vlažnosti na mikro nivou, poboljšavaju kvalitativne karakteristike gline za proizvodnju prešanog crijepa. Bazen se puni sustavom pomičnih gumenih transportera, tako da se glina u bazenu skladišti u puno slojeva, što osigurava homogenost i ujednačenu kvalitetu sirovine. Glina se iz bazena izuzima pomičnim bagerom kabličarem i sustavom gumenih transportera šalje na liniju za oblikovanje crijepa.

Oblikovanje proizvoda

Sirovina pripremljena za oblikovanje u kružnom homogenizatoru miješa se sa ostacima sirovine nastalim prilikom prešanja crijepa. U slijedećem koraku glina dolazi u vakum agregat gdje se u svrhu boljeg oblikovanja  miješa dvoosovinskom miješalicom i vakumira u komori vakum agregata. Vakumirana glina se istiskuje u obliku beskonačne glinene trake koja se reže na dijelove određenih dimenzija za pojedini proizvod. Na ovaj način se dobiju glinene plastice iz kojih se u kalupima prešanjem oblikuje crijep. Za proizvodnju velikih serija osnovnog modela crijepa koriste se revolver preše, a za oblikovanje svih  vrsta specijalnog crijepa koristi se preša sa obrtnim stolom. Oblikovan crijep se odlaže na regale za sušenje koji se potom u etažama slažu na vagone sušare i otpremaju na sušenje.

Tunelska/komorna sušara

U tunelskoj sušari tuneli su po dužini podijeljeni u zone u kojima se održavaju zadane temperature i vlažnost zraka, a crijep se suši  pomicanjem vagona u vremenskim intervalima kroz tunele. To je kontinuirani proces. U komornim sušarama sušenje se provodi u ciklusima. Komora se napuni vagonima s crijepom, zatvori  i sušenje se provodi prema zadanom  programu i u određenom vremenu. Komore se pune i prazne poznatim redoslijedom. Za sušenje se koristi otpadna toplina iz tunelskih peći, a prema potrebi topli zrak se može hladiti ili dogrijavati plinskim plamenicima. Regali sa suhim crijepom se prazne prije ponovnog upućivanja za prihvat sirovog prešanog crijepa. Suhi crijep se sistemom transportera i postrojenja za slaganje kazeta slaže na vagone tunelskih peći.

Engobiranje

Postupkom engobiranja ili glaziranja dobiva se crijep različitih boja glatke i sjajne površine čime se dugotrajno poboljšava estetski izgled krova jer je smanjeno upijanje vode, nakupljanje prašine te rast mahovina i lišajeva. Engobiranje se provodi  nanošenjem otopine engobe i vode u zadanoj količini na površinu suhog crijepa. Tijekom procesa kontrolira se gustoća otopine i količina nanosa na crijep. Engoba na površini crijepa se osuši prije slaganja na vagone tunelske peći, a u procesu pečenja s crijepom formira čvrstu nedjeljivu cjelinu.

Tunelska peć i manipulacija vagonima peći

Pečenje crijepa se provodi u H kazetama u tunelskoj peći prema zadanim dijagramima pečenja i u određenom vremenu. Loženje se vrši prirodnim plinom preko nekoliko grupa plinskih plamenika. U peći se kao i u tunelskoj sušari po dužini održavaju propisani uvjeti i zadane temperature pečenja a crijep na vagonima se pomiče u vremenskim intervalima. Po izlasku iz peći crijep se iz H kazeta prazni i upućuje na sortiranje, a vagoni tunelske peći sa praznim kazetama idu ponovo na utovar suhog crijepa. Pečenje u tunelskim pećima je zatvoren kružni kontinuirani proces gdje je potrebno osigurati dovoljan broj i nesmetan protok vagona tunelske peći. Ovo se postiže automatskim sustavom za manipulaciju vagona koji uključuje podne transportere, pogurivače i prijevoznike vagona.

Utovar/istovar vagona peći i pakiranje gotovih proizvoda

Suhi crijep se uz pomoć robota slaže u „H“ kazete (šamotno postolje za pečenje crijepa). Zatim se formira red od nekoliko kazeta koje se slažu na prazan vagon tunelske peći. Na istom kolosijeku, ispred navedenog utovara skidaju se kazete sa pečenim crijepom i šalju prema pakiranju. Na dva paralelna transportna sustava djelatnici kontroliraju kvalitetu crijepa, vizualno i prema zvuku. Proizvod zadovoljavajuće kvalitete slaže se u redovima na drvene palete. Završene palete se potapaju i umataju termoskupljajućom plastičnom folijom.