Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja

Koja vrsta crijepa odgovara za mediteransko, a koja za kontinentalno podneblje?

Zbog svoga kontinentalnog izgleda i utora namijenjenih što bržoj odvodnji oborina, dvostruko utoreni  crjepovi tipa Kontinental  namijenjeni su kontinentalnim područjima.

Za mediteransko područje prilagođeni su modeli crijepa Mediteran koji je svoju primjenu pronašao kako u mediteranskom, tako i u kontinentalnom području. Tradicionalno, već dugi niz godina mediteranska krovišta se pokrivaju Mediteranom koji je svojim dizajnom i visokim valom posebno prilagođen za niske nagibe krova kao i za jake udare bure. Svojim povećanim brtvama omogućuje puno kvalitetnije zatvaranje prodora vode i uklapanje na krovu. Također se na mediteranskim krovovima često znaju naći modeli sa blagim valom tipa holandez.