Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja

Koji sve krovni pokrovi postoje?

Prva i osnovana podjela krovova je po nagibu krova. Tako da poznajemo ravne krovove (nagib do 5°) i kose krovove (nagib preko 5°). Nagib krova uvelike uvjetuje krovni pokrov. Za nagibe krovova od 17 do 45° koji su ujedno i najčešći u Hrvatskoj moguće je za pokrov odabrati različite krovne pokrove: glineni crijep, betonski crijep, lim… Dosadašnja iskustva pokazala su da se na području Hrvatske kao najkvalitetniji pokrov pokazao glineni crijep koji ima najdužu tradiciju korištenja.