Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Česta pitanja

Kolika je minimalna količina snjegobrana na krovu?

U katalozima proizvođača i tehničkim priručnicima postoje formule za izračun potrebne količine snjegobrana na krovu. Broj snjegobrana ovisi o mnogo čimbenika kao što su: nagib krova, površina krova, dužina rogova, mikro i makro lokacijia objekta itd. Okvirno može se reći da je minimalna količina snjegobrana jednaka 1,0 kom/m².