Upiti i narudžbe: 0800 44 14


Pijesak i šljunak

Pijesak i šljunak

  • kameni agregati svih granulacija
  • šljunak
  • pijesak separirani (0-4)
  • pijesak fini
  • pijesak mljeveni za zidanje
  • batuda
  • cakumpak
  • sipina
  • kvarcni pijesak

Prodaja pijeska i šljunka i u vrećama