Upiti i narudžbe: 0800 44 14


Betonske cijevi

Betonske cijevi

  • dužine 1m
  • izrađuju se u promjerima od Φ 15 cm do Φ 100 cm.
  • Koriste se za izradu raznih propusta, mostića preko manjih kanala, odvod oborinskih voda, bunara, te manjih sabirnih jama.