Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Novosti

Esif krediti za rast i razvoj

Naziv projekta: Program kreditiranja – ESIF Krediti za rast i razvoj

Kratak opis projekta: Dana 21.12.2018. poduzeće KEDO d.o.o. sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak te sa Zagrebačkom bankom potpisuje Ugovor o klupskom kreditu koji je dio Operativnog programa “konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

 

 

 

 

Projekt uključuje ulaganje u dugotrajnu materijalnu imovinu povezano s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice.

Cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta što u konačnici rezultira otvaranjem novog radnog mjesta, povećanjem prihoda od izvoza i prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta: 460 000 EUR
Iznos koji sufinancira EU: 1.447.907,96 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 27.11.2018. – 30.4.2019.
Kontakt osoba za više informacija: Dario Brigić, kedo
@kedo.hr, +385 1 3887 222

Kedo d.o.o.
Bukovačka Cesta 157
10000 Zagreb
Tel. +385 01 1388 72 22
Fax. +385 01 1388 71 04

Email: info@kedo.hr
www.kedo.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o EU fondovima navesti web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke KEDO d.o.o.