Upiti i narudžbe: 0800 44 14

Novosti

EU projekti

Naziv projekta – Povećanje konkurentnosti poduzeća Kedo d.o.o. kroz nabavu novog stroja i implementaciju softverskog rješenja za upravljanje proizvodom

 

Kratki opis projekta – Dana 9.11.2017, poduzeće KEDO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća Kedo d.o.o. kroz nabavu novog stroja i implementaciju softverskog rješenja za upravljanje proizvodom”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0391 Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Projektom će se utjecati na ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta, nabavom novog, efikasnijeg i energetski učinkovitijeg stroja, čime će se unaprijediti proizvodnja stvaranjem nove vrijednosti. Posljedično tome, ubrzat će se proizvodni procesi te smanjiti prazan hod u proizvodnji. Povećanjem kapaciteta i stabilnošću proizvodnje, poduzeće Kedo želi napraviti iskorak i na tržišta susjednih zemalja te usmjeriti dio proizvodnih kapaciteta ka izvozu.

 

Ciljevi projekta – Opći cilj projekta je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

 

Očekivani rezultati projekta

 

ü  Povećani proizvodni kapaciteti

ü  Poboljšana efikasnost proizvodnje tvrtke

ü  Nabavljeni novi strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju

ü  Nabavljena i implementirana naprava za automatsku izradu vilica

ü  Nabavljen i implementiran softver za proizvodnju

ü  Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta

ü  Zaposlenici osposobljeni za rad na strojevima

ü  Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti

ü  Provedeno upravljanje projektom

ü  Pravilno provedena nabava za potrebe projekta

 

 Ukupna vrijednost projekta:  518.636,10 kn

Prihvatljivi troškovi: 511.826,10 kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta – travanj 2017. -  siječanj 2018.

Kontakt osoba za više informacija – Dario Brigić, dario.brigic@kedo.hr, +385 98 297 479

 

 

Više informacija na:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća KEDO d.o.o.