Bitumenska ljepenka FIMTEK V4 APP 10m2

  • BRAND: FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA

Opis proizvoda

Koristi se kao donji sloj u hidroizolacijskom sustavu krovova zgrada i građevina, kao i parna barijera. Koristi se za nove krovove i za popravak starih. Ne preporučuje se upotreba materijala kao podloge ili sloja. Može se koristiti kao prvi sloj kao barijera pare.
Lijepi se toplinskim zavarivanjem uz pomoć plamenika ili mehaničkim učvršćivanjem na prethodno pripremljenu površinu.

Tehnički podaci proizvoda

Šifra proizvoda 54014
Mjerna jedinica Rola
vrh stranice