Cement NEXE Trend II/B-M (P-S) 32,5R - 25 kg

  • PAKIRANJE: 25 KG
  • BRAND: NEXE

Opis proizvoda

STANDARD je miješani portlandski cement oznake CEM II/B-M (P-S) 32,5R. Namijenjen je pripravi betona i morta za građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za armirane i nearmirane betonske elemente nižih razreda čvrstoće. Veliku primjenu ima u gradnji obiteljskih objekata gdje potpuno zadovoljava zahtjeve za izradu podloga i glazura, temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija. Koristi se i u cestogradnji za izradu stabilizacijskih slojeva. Sadrži minimalno 65% portlandskog cementnog klinkera; do 35% miješanog dodatka, kombinacije prirodnog pucolana (tufa - P) i zgure visoke peći (S); regulator vezivanja (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka daje mu usporenu reakciju hidratacije (razvija manju toplinu hidratacije), a pri proizvodnji betona daje dobru obradivost, lakšu ugradnju i povećanu kemijsku otpornost u odnosu na čisti portlandski cement. Detaljnije upute možete dobiti na prodajnom mjestu.

Upute za uporabu:
Prilikom doziranja pridržavati se projekta za beton normiranog zadanog sastava. Prilikom pripreme betonske mješavine koristiti se rezultatima prvog tipskog ispitivanja betona, projektom betona i provoditi propisanu kontrolu kvalitete betona.

Karakteristike :
Karakteristične vrijednosti mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava za cement STANDARD,
CEM II/B-M (P-S) 32,5R i zahtjevi prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011).

Tehnički podaci proizvoda

Šifra proizvoda 10002
Mjerna jedinica KG
Pakiranje 25

Specifikacije

"

 Mehanička i fizikalna svojstva:

CEM II/B-M (P-S) 32,5R

Zahtjev norme

Početak vezivanja (min)

200

≥ 75

Postojanost volumena po Le Chatelieru (mm)

0,4

≤ 10

Tlačne čvrstoće nakon 2 dana (MPa)

16

≥ 10

Tlačne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)

42

≥32,5 ≤ 52,5

Kemijska svojstva:

SO3 (%)

3,20

≤ 3,5

Cl- (%)

0,009

≤ 0,10

"
vrh stranice