RÖFIX EPS-F 031 RELAX - fasadni sustav

  • BRAND: ROFIX
- +

Opis proizvoda

Uvjeti obrade: 
Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga: 
Podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez prašine, nosiva, bez iscvjetavanja, razdijelnih sredstava,
taloga i onečišćenja svih vrsta.
Ravnost podloge/zida mora biti u skladu s nacionalnim normama, odnosno ravnost podloge mora
biti u dopuštenim granicama tolerancije.
Vanjski građevinski dio mora biti suh i ne smije doći do kapilarnog dizanja vlage (hidroizolacija/
horizontalna izolacija).
Podloga mora imati prionjivost od minimalno 0,25 N/mm2

Priprema podloge: 
Obradu podloge potrebno je prilagoditi uvjetima i zahtjevima podloge. Grube ostatke morta i
betona ukloniti. Veće neravnine izravnati mortom za izravnavanje. Manje neravnine podloge
<1 cm mogu sa izravnati slojem ljepila metodom rubno-točkastog nanošenja. Postojeću žbuku
testirati na čvrstoću i postojanje šupljina, a kod postojećeh završnih premaza provjeriti nosivost.
Nenosive žbuke i premaze do kraja ukloniti. Ako je potrebno, podlogu grundirati. Provjeru
kompatibilnosti postojećih premaza s mortom za izravnavanje i lijepljenje treba obaviti stručna
osoba. Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje i sl.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili
površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti.

Ugradnja: 
Lijepljenje izolacijskih ploča: mort za lijepljenje se na izolacijske ploče nanosi metodom rubnotočkastog nanošenja ili metodom potpunog pokrovnog nanošenja. Može se nanositi ručno ili
strojno. Minimalna zahtijevana kontaktna površina od 40% postiže se nanošenjem morta po svim
rubovima u trakama širine oko 5 cm i po sredini najmanje 3 točke promjera 15 cm ili 3 trake širine
5 cm. Visina sloja se treba prilagoditi ravnosti podloge.
Za profesionalno i točno rezanje izolacijskih ploča koristiti uređaj za rezanje stiropora (npr. Isoboy
Typ C s užarenom žicom).

Napomene: 
Obratiti pozornost na važeće smjernice za ugradnju nacionalnih udruga i nacionalne norme (npr.
DIN 55699 izrada TISa, odnosno ÖNORM B6410 i sl.)
Kod primjene završnih slojeva tamnih tonova sa stupnjem refleksije <25% VOSS na TIS-u, obratiti
pozornost na RÖFIX SycoTec smjernice za ugradnju.

Upozorenja: 
Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije
upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Upute za obradu: 
Izolacijske ploče se postavljaju međusobno tijesno priljubljene i povezane. Minimalni posmik i
dimenzije rezanih komada mora biti izveden u skladu s važećim normama odn. smjernicama
nacionalnih strukovnih udruga. Obratiti pozornost da prilikom postavljanja ne postoje široke,
križne i sučelne fuge kao i praznine i neravnine. Fuge izolacijskih ploča kod lijepljenja prvog reda
ne smiju biti u vertikalnoj ili horizontalnoj liniji s rubovima prozora i vrata ( eventualno izraditi
plan postavljanja). Kod otvora se izolacijske ploče ne smiju preklapati (rezati pravokutno u obliku
slova L). Neravnine ploča treba sastrugati prikladnim uređajem ili alatom. Spojevi građevinskih
dijelova s različitim koeficijentom istezanja izvode se odgovarajućim priključnim profilima odnosno
izolacijskom trakom za fuge, kao sigurna izolacija od udara kiše.
Za lijepljenje rubova izolacijskih ploča kod debljina od 20 cm koristi se montažno ljepilo (npr.
RÖFIX Masa za izoliranje i lijepljenje Polymer).
Eventualne praznine ili otvorene sučelne fuge u spojevima izolacijskih ploča moraju biti ispunjene
komadima izolacijskog materijala.
Postojeće dilatacijske fuge se moraju preuzeti u TIS-u korištenjem prikladnih dilatacijskih profila.
Tek nakon dovoljnog vremena sušenja (oko 36 sati) započeti s mehaničkim opterećivanjem
fasade (radovi šlajfanja/pričvršćivanja).

Napomene o ambalaži: 
Omotane PE-folijom koja se može reciklirati.

Skladištenje: 
Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci.

Tehnički podaci proizvoda

Šifra proizvoda 111233
Mjerna jedinica M2
vrh stranice